Workshop Managementul Conflictelor

În mediul organizaţional, conflictele de orice tip reprezintă, de cele mai multe ori, o provocare majoră pentru manageri, având foarte multe implicaţii la nivelul productivităţii şi eficienţei în muncă, dar şi la nivelul întregului climat organizaţional.

Prin intermediul acestui workshop, le propunem participanţilor o abordare a conflictului din mai multe perspective, împreună cu analiza tipologiei, a cauzelor şi a efectelor pe care le poate avea la locul de muncă.

Totodată, deoarece ne dorim ca acest workshop să fie o sursă consistentă de soluţii în direcţia remedierii şi rezolvării conflictelor, vom aborda tematica într-un context de învăţare experienţială, oferindu-le managerilor posibilitatea de a exersa câteva strategii de eficiente de prevenire, reducere şi rezolvare a conflictelor.

Dintre temele care vor fi abordate menţionăm:

  • Ce este conflictul? Tipologia conflictelor.
  • Strategii de provocare/stimulare a conflictului
  • Strategii de prevenire a conflictului
  • Strategii de reducere a conflictului
  • Strategii şi tactici de rezolvare a conflictului: negociere, mediere.

Competenţe dobândite:

În urma participării la workshop, participanții vor şti să identifice conflictele care pot apărea la locul de muncă, să le analizeze din mai multe perspective şi să intervină eficient pentru gestionarea acestora. De asemenea, participanții vor dispune de un set de măsuri de prevenire a conflictelor.

Perioada de derulare (estimativ):  22 februarie 2019

Număr de ore: 8 ore

Loc de desfăşurare: municipiul Iaşi (informațiile referitoare la sală sunt în curs de actualizare).

Grup tintă: 30 antreprenori și manageri din cadrul IMM-urilor din Regiunea Nord Est, cu activitate în sectoarele: turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice.

Tip de certificat obţinut: emis de furnizorul de formare profesională

Formatori: în curs de actualizare

Proiectul “Antreprenori competitivi – ocupare sustenabilă și incluzivă în sectorul economic din Regiunea Nord-Est” va fi implementat pe o perioadă de 12 luni (18.05.2018 – 17.05.2019), fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020