Curs Excel Intensiv

Click aici pentru lista de coduri CAEN eligibile pentru cursuri si workshop-uri!

Persoane de contact: Irina Isacila – Expert recrutare grup tinta (pentru cursurile dedicate managerilor / antreprenorilor – Telefon 0757.110.238 sau Madalina Sauciuc – Expert recrutare grup tinta (pentru cursurile dedicate specialiștilor din departamentele HR) – Telefon 0757.110.236

Tematica:

Modulul 1 – Interfața Microsoft Office Excel

Modulul 2 – Oganizarea datelor

Modulul 3 – Sortarea și filtrarea datelor

Modulul 4 – Formatarea condiționată

Modulul 5 – Tabele pivot

Modulul 6 – Funcții și formule

Viziunea, inovarea şi capacitatea de a gestiona dinamica afacerii, cu toate dimensiunile şi provocările sale, sunt printre calităţile cele mai importante ale oricărui manager sau antreprenor.

Pe lângă acestea, este important ca managerii şi antreprenorii să fie conectaţi la tehnologie şi, totodată, să deţină abilităţi de utilizare a echipamentelor IT şi a soft-urilor moderne, menite să eficientizeze procesele de management şi de producţie.

Cursul de Excel intensiv se adresează managerilor şi antreprenorilor care doresc să-şi îmbunătăţească activitatea managerială, beneficiind de avantajele tehnologiei şi a soft-urilor inteligente.

Competenţe dobândite: 

Cursul facilitează asimilarea informaţiilor de bază despre utilizarea Microsoft Excel, pornind de la introducerea datelor şi editarea celulelor în Excel şi operarea cu serii de date şi funcţii, până la utilizarea  instrumentelor Excel în gestionarea afacerii.

Perioada de derulare (estimativ):  15 – 16 martie 2019

Număr de ore: 16 ore

Loc de desfăşurare: Centrul de conferinte Congress Hall, Palas Mall Iasi

Grup tintă:

25 antreprenori și manageri din cadrul IMM-urilor din Regiunea Nord Est, cu activitate în sectoarele: turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice.

Tip de certificat obţinut: emis de S.C. Pro Management S.R.L.

Formatori: Aurora Alexandra Mihut Ruse, trainer certificat Microsoft

Despre Aurora: 

Interactivitate, eficiență și atmosferă relaxată – trei valori ce definesc lecțiile de Excel susținute de Aurora.

Având o experiență de peste 4 ani de predare, a observat nevoile și problemele cu care se confruntă cursanții în activitatea profesională zilnică. Astfel, a creat un curs ce pune accentul pe participarea activă a acestora. Aplicațiile practice folosite pentru exemplificarea noțiunilor teoretice prezentate constituie răspunsul la întrebările primite în cursurile anterioare sau în cursul respectiv.

Particularitatea cursurilor sale este reprezentată de dinamismul cu care adaptează fiecare lecție în funcție de feedback-ul primit din partea participanților. Astfel, niciun curs nu este identic cu un altul, cursantul putând să ia parte de mai multe ori la un curs și să descopere ceva nou de fiecare dată. Obiectivul cursului de Excel este ca la final participanții să plece cu soluții la problemele din activitatea lor curentă și să micșoreze timpul de rezolvare a lor, mărind astfel eficiența.

Totodată, fiind o persoană sociabilă, Aurora își dorește ca lecțiile să fie susținute într-o atmosferă colegială sau, de ce nu, prietenoasă. Consideră că ceea ce invațăm cu plăcere, nu putem uita!

Proiectul “Antreprenori competitivi – ocupare sustenabilă și incluzivă în sectorul economic din Regiunea Nord-Est” va fi implementat pe o perioadă de 12 luni (18.05.2018 – 17.05.2019), fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020